OBAVIJESTI

MAJSTORSKI TEČAJEVI

Majstorski tečaj prof. Nikole Kitanovskog održat će u četvrtak, 5. svibnja u dvorani Nove škole (Trg Hrvatske bratske zajednice 3). Zainteresirani se mogu predbilježiti na e-mail ercegsanja@yahoo.com ili na info pultu.

Majstorski tečaj prof. Aysegul Koca održat će u četvrtak, 5. svibnja u dvorani DO Kaštela (Don Frane Bege 1). Zainteresirani se mogu predbilježiti na e-mail gitarangel@gmail.com ili na info pultu.

SOBE ZA VJEŽBANJE – klavir
Stara škola – Ulica kralja Tomislava 6
Sobu za vježbanje možete rezervirati na e-mail vkleva@gmail.com.

SOBE ZA VJEŽBANJE – pjevanje
Stara škola – Ulica kralja Tomislava 6
Sobu za vježbanje možete rezervirati na e-mail luevgudivanga@gmail.com.