Pravila natjecanja

ORGANIZACIJA NATJECANJA

 • Glazbena škola Josipa Hatzea organizator je međunarodnog natjecanja Daleki akordi koje se održava svake druge godine za pojedinu disciplinu. Parnih godina natjecanje se organizira za discipline: klavir, gitara i pjevanje, a neparnih za discipline: drveni duhači, limeni duhači i gudači.
 • Natjecanje se u pravilu održava tijekom travnja, a točan datum utvrđuje se Godišnjim planom i programom rada GŠ Josipa Hatzea za svaku godinu posebno.
 • Natjecanje je javno.
 • Ravnatelj GŠJH imenuje Povjerenstvo za organizaciju natjecanja.
 • Povjerenstvo za organizaciju natjecanja donosi propozicije natjecanja, zadani program, odabire ocjenjivački sud, utvrđuje visinu kotizacije, iznose nagrada, priprema tiskani materijal za natjecanje, raspored natjecanja, te obavlja ili organizira sve druge poslove važne za realizaciju natjecanja.
 • Natjecanje ima svoje službene stranice: www.dalekiakordi.com na kojoj se pravovremeno javno objavljuju sve informacije o natjecanju

PRAVILA NATJECANJA

 • Pravo sudjelovanja imaju učenici s formalnim i neformalnim glazbenim obrazovanjem koji udovoljavaju propisanim dobnim granicama.
 • Prijava na natjecanje isključivo je elektronička, putem online obrasca na web stranicama natjecanja www.dalekiakordi.com. Rok prijave traje 30 dana, a zadnji dan prijave je 30 dana prije početka natjecanja, nakon čega se aplikacija za prijavu zaključava.
 • Prijavljeni program nije moguće naknadno mijenjati.
 • Kotizacija se plaća najkasnije 30 dana prije početka natjecanja. Kandidati koji ne plate kotizaciju neće biti navedeni u natjecateljskoj knjižici i neće moći pristupiti natjecanju.
 • Raspored i satnica natjecanja navedeni su u programskoj knjižici natjecanja, koja se prije natjecanja dostavlja svim prijavljenim natjecateljima/školama.
 • Organizator osigurava natjecateljima sobu za vježbanje, sobu za ugrijavanje pred nastup, akustičku probu u dvorani za nastup.
 • Natjecatelji skladbe izvode napamet, osim kod izvedbe duo sonate i onda kada je drugačije naznačeno (repeticije nisu obavezne).
 • Dobne granice utvrđuju se tako da u određenu kategoriju ulaze oni natjecatelji koji u kalendarskoj godini natjecanja navršavaju godine navedene za tu kategoriju i mlađi. Iznimno u disciplini pjevanje, studenti akademija i visokih učilišta mogu se prijaviti isključivo u petu kategoriju.
 • Redoslijed nastupa kandidata utvrđuje se abecednim redom, s izuzetkom za natjecatelje za koje to nije moguće provesti iz organizacijskih razloga.
 • Dobitnici prvih nagrada u kategorijama nemaju se pravo natjecati u istim kategorijama na sljedećem natjecanju.

PROPOZICIJE PO DISCIPLINAMA

KLAVIR

Natjecanje za klaviriste podijeljeno je u šest kategorija:
1. kategorija – 10 godina i mlađi
2. kategorija – 12 godina i mlađi
3. kategorija – 14 godina i mlađi
4. kategorija – 16 godina i mlađi
5. kategorija – 19 godina i mlađi
6. kategorija – 23 godina i mlađi

GITARA

Natjecanje za gitariste podijeljeno je u šest kategorija:
1. kategorija – 10 godina i mlađi
2. kategorija – 12 godina i mlađi
3. kategorija – 14 godina i mlađi
4. kategorija – 16 godina i mlađi
5. kategorija – 19 godina i mlađi
6. kategorija – 23 godina i mlađi

PJEVANJE

Natjecanje za pjevače podijeljeno je u šest kategorije:
Predkategorija
– pjevačice 15 godina i mlađe
– pjevači 17 godine i mlađi
1. kategorija
– pjevačice 17 godina i mlađe
– pjevači 19 godine i mlađi
2. kategorija
– pjevačice 19 godina i mlađe
– pjevači 21 godine i mlađi
3. kategorija
– pjevačice 21 godina i mlađe
– pjevači 23 godine i mlađi
4. kategorija
– pjevačice 24 godine i mlađe
– pjevači 26 godina i mlađi
5. kategorija
– pjevačice i pjevači 28 godina i mlađi
Studenti muzičkih akademija i visokih učilišta mogu se prijaviti samo u 5. kategoriju.

GUDAČI

Natjecanje za violinu i violu podijeljeno je u sedam kategorija:
Pretkategorija – 8 godina
1. kategorija – 10 godina
2. kategorija – 12 godina
3. kategorija – 14 godina
4. kategorija – 16 godina
5. kategorija – 19 godina
6. kategorija – 23 godina

Natjecanje za violončelo podijeljeno je u šest kategorija:
1. kategorija – 10 godina
2. kategorija – 12 godina
3. kategorija – 14 godina
4. kategorija – 16 godina
5. kategorija – 19 godina
6. kategorija – 23 godina

Natjecanje za kontrabas podijeljeno je u 4 kategorije:
3. kategorija – 16 godina
4. kategorija – 18 godina
5. kategorija – 20 godina
6. kategorija – 24 godine

DRVENI DUHAČI

Natjecanje za flautu, klarinet, obou i saksofon podijeljeno je u šest kategorija:
1. kategorija – 11 godina
2. kategorija – 13 godina
3. kategorija – 15 godina
4. kategorija – 17 godina
5. kategorija – 19 godina
6. kategorija – 23 godina

Natjecanje za fagot podijeljeno je u četiri kategorije:
1. kategorija – 16 godina
2. kategorija – 18 godina
3. kategorija – 20 godina
4. kategorija – 24 godina

LIMENI DUHAČI

Natjecanje za trubu, trombon i rog podijeljeno je u šest kategorija:
1. kategorija – 11 godina
2. kategorija – 13 godina
3. kategorija – 15 godina
4. kategorija – 17 godina
5. kategorija – 19 godina
6. kategorija – 23 godina

Natjecanje za eufonij i tubu podijeljeno je u četiri kategorije:
1. kategorija – 16 godina
2. kategorija – 18 godina
3. kategorija – 20 godina
4. kategorija – 24 godina

OCJENJIVAČKI SUD

 • Povjerenstvo za organizaciju natjecanja imenuje tročlani ocjenjivački sud (iz redova priznatih umjetnika i pedagoga) za svaku disciplinu.
 • Natjecatelji se ocjenjuju bodovima od 1 do 60. Uspjeh svakog natjecatelja određuje se zbrajanjem bodova svakog člana ocjenjivačkog suda i dijeljenjem zbroja s onim brojem članova ocjenjivačkog suda koliko ih je ocjenjivalo toga natjecatelja. Srednja (konačna) ocjena sastoji se od cijelog broja sa dva decimalna mjesta iza zareza.
 • Prije zbrajanja najviša i najniža ocjena se približavaju se na 3 boda sljedećoj najvišoj odnosno najnižoj ocjeni.
 • Odluke Ocjenjivačkog suda su neopozive.
 • Članovi Ocjenjivačkog suda ne mogu ocjenjivati svoje učenike i studente, učenike i studente iz ustanova u kojima rade te učenike i studente s kojima su u bilo kakvoj rodbinskoj vezi.
 • U slučaju prekoračenja propisanog vremena trajanja programa ocjenjivački sud može prekinuti natjecatelja.

NAGRADE

 • Prema konačnim ocjenama ocjenjivačkog suda za svaku kategoriju natjecateljima se dodjeljuju nagrade:
 1. nagrada: 55,0 – 60,0 bodova
 2. nagrada: 45,0 – 54,9 bodova
 3. nagrada: 35,0 – 44,9 bodova
  diploma: 30,0 – 34,9  bodova
 • Prvoplasirani iz pojedine discipline, uz uvjet da ima više od 58,0 bodova, nagrađuje se novčanom nagradom. Novčanu nagradu određuje Povjerenstvo za organizaciju natjecanja.
 • Prvorangirani natjecatelji iz svih disciplina i kategorija dobivaju plaketu.
 • Ako više natjecatelja u istoj kategoriji osvoji isti broj bodova, poredak se određuje datumom rođenja. Mlađem kandidatu se daje prednost.
 • Ako više natjecatelja u istoj disciplini osvoji isti broj bodova, poredak se određuje datumom rođenja. Starijem kandidatu se daje prednost.
 • Organizator zadržava pravo dodjele specijalnih nagrada.
 • Po završetku natjecanja za pojedinu kategoriju, rezultati se objavljuju javno na oglasnoj ploči i web stranicama natjecanja www.dalekiakordi.com.
 • Svi natjecatelji dobivaju diplome o sudjelovanju u natjecanju i postignutom rezultatu.
 • Priznanja za sudjelovanje učenika dobivaju profesori i korepetitori.

ZAVRŠNI KONCERT

 • Završni koncert se organizira na kraju natjecanja. Program završnog koncerta određuje ocjenjivački sud.
 • Natjecatelji koji su dobili novčanu nagradu obvezni su nastupiti na završnom koncertu. Natjecatelj koji neopravdano ne nastupi na završnom koncertu gubi pravo na osvojenu novčanu nagradu.
 • Na završnom koncertu se dodjeljuju plakete.