Rezultati 2016

Gitara
Gitara 1. kategorija – Rezultati
Gitara 1. kategorija – Zapisnik

Gitara 2. kategorija – Rezultati
Gitara 2. kategorija – Zapisnik

Gitara 3. kategorija – Rezultati
Gitara 3. kategorija – Zapisnik

Gitara 4. kategorija – Rezultati
Gitara 4. kategorija – Zapisnik

Gitara 5. kategorija – Rezultati
Gitara 5. kategorija – Zapisnik

Klavir
Klavir 1. kategorija – Rezultati
Klavir 1. kategorija – Zapisnik

Klavir 2. kategorija – Rezultati
Klavir 2. kategorija – Zapisnik

Klavir 3. kategorija – Rezultati
Klavir 3. kategorija – Zapisnik

Klavir 4. kategorija – Rezultati
Klavir 4. kategorija – Zapisnik

Klavir 5. kategorija – Rezultati
Klavir 5. kategorija – Zapisnik

Klavir 6. kategorija – Zapisnik

Pjevanje
Pjevanje 1. kategorija – Rezultati
Pjevanje 1. kategorija – Zapisnik

Pjevanje 2. kategorija – Rezultati
Pjevanje 2. kategorija – Zapisnik

Pjevanje 3. kategorija – Rezultati
Pjevanje 3. kategorija – Zapisnik

Pjevanje 4. kategorija – Rezultati
Pjevanje 4. kategorija – Zapisnik

 

POBJEDNICI I LAUREATI