Propozicije 2024.

Pravo prijave imaju klaviristi, gitaristi i pjevači koji izvode program prema propozicijama natjecanja.

Natjecanje za klaviriste podijeljeno je u šest kategorija:

 1. kategorija – 10 godina i mlađi (rođeni  2014.)
 2. kategorija – 12 godina i mlađi (rođeni 2012.)
 3. kategorija – 14 godina i mlađi (rođeni 2010.)
 4. kategorija – 16 godina i mlađi (rođeni 2008.)
 5. kategorija – 19 godina i mlađi (rođeni 2005.)
 6. kategorija – 23 godine i mlađi (rođeni 2001.)

Program:

 1. kategorija (tri skladbe)
 • dvije skladbe različitog stila i oblika po slobodnom izboru
 • skladba domaćeg autora iz zemlje natjecatelja

trajanje do 8 min.

 1. kategorija (četiri skladbe)
 • tri skladbe različitog stila i oblika po slobodnom izboru
 • skladba domaćeg autora iz zemlje natjecatelja

trajanje do 10 min.

 1. kategorija (četiri skladbe)
 • tri skladbe različitog stila i oblika po slobodnom izboru
 • skladba domaćeg autora iz zemlje natjecatelja

trajanje do 15 min.

 1. kategorija (četiri skladbe)
 • tri skladbe različitog stila i oblika po slobodnom izboru
 • skladba domaćeg autora iz zemlje natjecatelja

trajanje do 20 min.

 1. kategorija (četiri skladbe)
 • tri skladbe različitog stila i oblika po slobodnom izboru
 • skladba domaćeg autora iz zemlje natjecatelja

trajanje do 25 min.

 1. kategorija (četiri skladbe)
 • tri skladbe različitog stila i oblika po slobodnom izboru
 • skladba domaćeg autora iz zemlje natjecatelja

trajanje do 40 min.

 

Natjecanje za gitariste podijeljeno je u šest kategorija:

 1. kategorija – 10 godina i mlađi (rođeni  2014.)
 2. kategorija – 12 godina i mlađi (rođeni 2012.)
 3. kategorija – 14 godina i mlađi (rođeni 2010.)
 4. kategorija – 16 godina i mlađi (rođeni 2008.)
 5. kategorija – 19 godina i mlađi (rođeni 2005.)
 6. kategorija – 23 godine i mlađi (rođeni 2001.)

Program:

 1. kategorija
 • skladbe različitog stila po slobodnom izboru
 • program mora uključivati najmanje dva stilska razdoblja

trajanje do 6 min.

 1. kategorija
 • skladbe različitog stila po slobodnom izboru
 • program mora uključivati djela iz najmanje dva stilska razdoblja od kojih je barem jedno iz razdoblja klasike ili romantizma

 trajanje do 9 min.

 1. kategorija
 • skladbe različitog stila po slobodnom izboru
 • program mora uključivati djela iz najmanje tri stilska razdoblja od kojih je barem jedno iz razdoblja klasike

trajanje do 12 min.

 1. kategorija
 • skladbe različitog stila po slobodnom izboru
 • program mora uključivati djela iz najmanje tri stilska razdoblja od kojih je barem jedno iz razdoblja klasike

trajanje do 18 min.

 1. kategorija
 • skladbe različitog stila po slobodnom izboru
 • program mora uključivati djela iz najmanje tri stilska razdoblja od kojih je barem jedno iz razdoblja klasike

trajanje do 25 min.

 1. kategorija
 • skladbe različitog stila po slobodnom izboru
 • program mora uključivati djela iz najmanje tri stilska razdoblja od kojih je barem jedno iz razdoblja klasike

 trajanje do 30 min.

 

Natjecanje za pjevače podijeljeno je u šest kategorija:

Predkategorija – pjevačice 15 godina i mlađe (rođene 2009.)

– pjevači 17 godina i mlađi (rođeni 2007.)

 1. kategorija – pjevačice 17 godina i mlađe (rođene 2007.)

– pjevači 19 godina i mlađi (rođeni 2005.)

 1. kategorija – pjevačice 19 godina i mlađe (rođene 2005.)

– pjevači 21 godina i mlađi (rođeni 2003.)

 1. kategorija – pjevačice 21 godina i mlađe (rođene 2003.)

– pjevači 23 godine i mlađi (rođeni 2001.)

 1. kategorija – pjevačice 24 godine i mlađe (rođene 2000.)

– pjevači 26 godina i mlađi (rođeni 1998.)

 1. kategorija – pjevačice i pjevači 28 godina i mlađi (rođeni 1996.)

Studenti muzičkih akademija i visokih učilišta mogu se prijaviti samo u 5. kategoriju.

Program:

Predkategorija (dvije skladbe)

 • jedna skladba starog majstora
 • jedna solo pjesma po slobodnom izboru

trajanje do 7 min.

 1. kategorija (dvije skladbe)
 • jedna skladba starog majstora
 • jedna solo pjesma po slobodnom izboru

trajanje do 7 min.

 1. kategorija (tri skladbe)
 • jedna skladba starog majstora
 • dvije solo pjesme po slobodnom izboru

trajanje do 12 min.

 1. kategorija (četiri skladbe)
 • jedna skladba starog majstora
 • jedna solo pjesma domaćeg autora iz zemlje natjecatelja
 • jedna solo pjesma po slobodnom izboru
 • arija iz opere ili operete

trajanje do 15 min.

 1. kategorija (četiri skladbe)
 • jedna skladba starog majstora
 • jedna solo pjesma domaćeg autora iz zemlje natjecatelja
 • jedna solo pjesma po slobodnom izboru
 • arija iz opere, oratorija, mise ili kantate

trajanje do 20 min.

 1. kategorija (pet skladbi)
 • jedna pjesma ili arija iz razdoblja renesanse ili baroka
 • koncertna arija ili arija iz oratorija, mise ili kantate iz razdoblja klasike
 • skladba iz razdoblja romantizma
 • skladba 20. ili 21. stoljeća
 • jedna operna arija

trajanje do 30 min.

Ocjenjivanje:

 1. nagrada: 55,0 – 60,0 bodova
 2. nagrada: 45,0 – 54,9 bodova
 3. nagrada: 35,0 – 44,9 bodova

diploma: 30,0 – 34,9  bodova

Nagrade:

Prvoplasirani iz pojedine discipline, uz uvjet da ima više od 58,0 bodova, nagrađuje se novčanom nagradom u iznosu od 600,00 €.
Organizator zadržava pravo dodjele specijalnih nagrada.

Prijave i kotizacija:

Prijave na natjecanje su isključivo elektroničke, putem online obrasca koji se nalazi na web stranicama natjecanja.
Online prijave započinju 27. veljače i traju do 25. ožujka 2024. Poslije isteka roka prijave više neće biti moguće.

Kotizacija:

Predkategorija –  40,00 €

 1. kategorija – 40,00 €
 2. kategorija – 50,00 €
 3. kategorija – 50,00 €
 4. kategorija – 60,00 €
 5. kategorija – 70,00 €
 6. kategorija – 80,00 €

Kotizaciju uplatiti na sljedeći račun:
GŠ Josipa Hatzea, Trg Hrvatske bratske zajednice 3, Split;
HR5924070001100581943, poziv na broj:652647; SWIFT CODOTP VHR2X
Kotizaciju je potrebno uplatiti najkasnije do 25. ožujka 2024. Kandidati koji ne uplate kotizaciju neće moći pristupiti natjecanju!

Službeni korepetitor
Cijena usluge službenog korepetitora za jednu probu i nastup iznosi:

Predkategorija –  40,00 €

 1. kategorija – 40,00 €
 2. kategorija – 50,00 €
 3. kategorija – 50,00 €
 4. kategorija – 60,00 €
 5. kategorija – 70,00 €
 6. kategorija – 80,00 €

Note za službenog korepetitora dostaviti najkasnije tri tjedna prije početka natjecanja.
Uplatu izvršiti na sljedeći račun:
GŠ Josipa Hatzea, Trg Hrvatske bratske zajednice 3, Split;
HR5924070001100581943, poziv na broj:652647; SWIFT CODOTP VHR2X
Opis plaćanja: ime i prezime natjecatelja/disciplina/kategorija

Svim školama koje prijavljuju svoje učenike izdat će se e-račun, te vas molimo da nakon uplate pošaljete narudžbenicu.
Izdani račun neće se moći naknadno ispravljati. Obavijestite nas ukoliko se  uplata vrši putem riznice.

Kontakti:

e-mail: info@dalekiakordi.com