Pobjednici DA 2022

2 5. D A L E K I A K O R D I
Natjecatelj Škola, Država Nastavnik Bodovi
KLAVIR
I Matilda Fabris OŠ Petra Kanavelića, Korčula, Hrvatska Danijela Kljufas 57
II Nevena Benzon GŠ Dr. fra Ivan Glibotić, Imotski, Hrvatska Jadranka Garin 58.67
III Helena Štengl OGŠ Ivana Zajca, Zagreb, Hrvatska Nina Opašić Moharić 56
IV Mia Klinac UŠ Luke Sorkočevića, Dubrovnik, Hrvatska Katarina Šnajder 55.33
V Antonela Fakin GŠ Ivana Matetića Ronjgova, Rijeka, Hrvatska Jasna Kvaternik-Janković 58
GITARA
I Noa Papić Bogadi UŠ Fortunat Pintarić, Koprivnica, Hrvatska Matija Kučić 58.67
II Branimir Svalina GŠ Jakova Gotovca, Sinj, Hrvatska Goran Cetinić Koća 59.33
III Terezija Vuletić GŠ Josipa Hatzea, Split, Hrvatska Ivanka Prusac 57
IV Bruno Bijuković OGŠ “Lovro pl. Matačić”, Omiš, Hrvatska Petar Čulić 57.67
V Ivana Kovač GŠ Josipa Hatzea, Split, Hrvatska Genc Qivlaku 55.33
PJEVANJE
I Marin Bulić GŠ Pavla Markovca, Zagreb, Hrvatska NatašaŠurina 60
II Hrvoje Čuić GŠ Josipa Hatzea, Split, Hrvatska SanjaErceg Vrekalo 59
III Petra Cik Muzička akademija, Zagreb, Hrvatska Helena Lucić Šego 60
IV Dora Jana Klarić UMAS, Split, Hrvatska Terezija Kusanović 60
V Hana Ilčić Muzička akademija, Zagreb, Hrvatska Tomislav Mužek 58.33
LAUREATI
KLAVIR Nevena Benzon GŠ Dr. fra Ivan Glibotić, Imotski, Hrvatska Jadranka Garin 58.67
GITARA Branimir Svalina GŠ Jakova Gotovca, Sinj, Hrvatska Goran Cetinić Koća 59.33
PJEVANJE Dora Jana Klarić UMAS, Split, Hrvatska Terezija Kusanović 60

Pobjednici natjecanja DA 2022

OBAVIJESTI

MAJSTORSKI TEČAJEVI

Majstorski tečaj prof. Nikole Kitanovskog održat će u četvrtak, 5. svibnja u dvorani Nove škole (Trg Hrvatske bratske zajednice 3). Zainteresirani se mogu predbilježiti na e-mail ercegsanja@yahoo.com ili na info pultu.

Majstorski tečaj prof. Aysegul Koca održat će u četvrtak, 5. svibnja u dvorani DO Kaštela (Don Frane Bege 1). Zainteresirani se mogu predbilježiti na e-mail gitarangel@gmail.com ili na info pultu.

SOBE ZA VJEŽBANJE – klavir
Stara škola – Ulica kralja Tomislava 6
Sobu za vježbanje možete rezervirati na e-mail vkleva@gmail.com.

SOBE ZA VJEŽBANJE – pjevanje
Stara škola – Ulica kralja Tomislava 6
Sobu za vježbanje možete rezervirati na e-mail luevgudivanga@gmail.com.

Tijek dogadjanja 2022

 

D A L E K I   A K O R D I

25. MEĐUNARODNO NATJECANJE MLADIH GLAZBENIKA 2022.

SPLIT – KAŠTELA 02. – 04. svibnja

KLAVIR
Dvorana GŠ Josipa Hatzea
SPLIT
GITARA
Dvorana DO Kaštela
KAŠTEL KAMBELOVAC
PJEVANJE
Hrvatski dom
SPLIT
1. KATEGORIJA
Srijeda 10:00
1. KATEGORIJA
Ponedjeljak 14:00
1. KATEGORIJA
Srijeda 12:30
2. KATEGORIJA
Utorak 16:00
2. KATEGORIJA
Ponedjeljak 16:30
2. KATEGORIJA
Srijeda 10:00
3. KATEGORIJA
Utorak 11:00
3. KATEGORIJA
Utorak 10:00
3. KATEGORIJA
Utorak 10:30
4. KATEGORIJA
Utorak 09:00
4. KATEGORIJA
Utorak 16:00
4. KATEGORIJA
Ponedjeljak 13:00
5. KATEGORIJA
Ponedjeljak 10:00
5. KATEGORIJA
Srijeda 10:00
5. KATEGORIJA
Ponedjeljak 10:00
6. KATEGORIJA
Srijeda 12:00
ZAVRŠNI KONCERT
Hrvatski dom
Srijeda 17:00