Video

Završni koncert Dalekih akorda 2014.

Nastup laureata Dalekih akorda 2013. – Filipa Kežića

Nastup laureata Dalekih akorda 2012. – Miroslava Mrassa