Rezultati 2019

GUDAČI

Violina / viola – 1. kategorija

Kliknite ovdje
Kliknite ovdje

Violina / viola – 2. kategorija

Kliknite ovdje
Kliknite ovdje

Violina / viola – 3. kategorija

Kliknite ovdje
Kliknite ovdje

Violina / viola – 4. kategorija

Kliknite ovdje
Kliknite ovdje

Violina / viola – 5. kategorija

Kliknite ovdje
Kliknite ovdje

Violina / viola – 6. kategorija

Kliknite ovdje
Kliknite ovdje

Violončelo – 1. kategorija

Kliknite ovdje
Kliknite ovdje

Violončelo – 2. kategorija

Kliknite ovdje
Kliknite ovdje

Violončelo – 3. kategorija

Kliknite ovdje
Kliknite ovdje

Violončelo – 4. kategorija

Kliknite ovdje
Kliknite ovdje

Violončelo – 5. kategorija

Kliknite ovdje
Kliknite ovdje

Violončelo – 6. kategorija

Kliknite ovdje
Kliknite ovdje

LIMENI DUHAČI

1.kategorija

Kliknite ovdje
Kliknite ovdje

2.kategorija

Kliknite ovdje
Kliknite ovdje

3.kategorija

Kliknite ovdje
Kliknite ovdje

4. kategorija

Kliknite ovdje
Kliknite ovdje

5.kategorija

Kliknite ovdje

6.kategorija

Kliknite ovdje

DRVENI DUHAČI

1.kategorija

Kliknite ovdje
Kliknite ovdje

2.kategorija

Kliknite ovdje
Kliknite ovdje

3.kategorija

Kliknite ovdje
Kliknite ovdje

4.kategorija

Kliknite ovdje
Kliknite ovdje

5.kategorija

Kliknite ovdje
Kliknite ovdje