Pobjednici DA 2022

2 5. D A L E K I A K O R D I
Natjecatelj Škola, Država Nastavnik Bodovi
KLAVIR
I Matilda Fabris OŠ Petra Kanavelića, Korčula, Hrvatska Danijela Kljufas 57
II Nevena Benzon GŠ Dr. fra Ivan Glibotić, Imotski, Hrvatska Jadranka Garin 58.67
III Helena Štengl OGŠ Ivana Zajca, Zagreb, Hrvatska Nina Opašić Moharić 56
IV Mia Klinac UŠ Luke Sorkočevića, Dubrovnik, Hrvatska Katarina Šnajder 55.33
V Antonela Fakin GŠ Ivana Matetića Ronjgova, Rijeka, Hrvatska Jasna Kvaternik-Janković 58
GITARA
I Noa Papić Bogadi UŠ Fortunat Pintarić, Koprivnica, Hrvatska Matija Kučić 58.67
II Branimir Svalina GŠ Jakova Gotovca, Sinj, Hrvatska Goran Cetinić Koća 59.33
III Terezija Vuletić GŠ Josipa Hatzea, Split, Hrvatska Ivanka Prusac 57
IV Bruno Bijuković OGŠ “Lovro pl. Matačić”, Omiš, Hrvatska Petar Čulić 57.67
V Ivana Kovač GŠ Josipa Hatzea, Split, Hrvatska Genc Qivlaku 55.33
PJEVANJE
I Marin Bulić GŠ Pavla Markovca, Zagreb, Hrvatska NatašaŠurina 60
II Hrvoje Čuić GŠ Josipa Hatzea, Split, Hrvatska SanjaErceg Vrekalo 59
III Petra Cik Muzička akademija, Zagreb, Hrvatska Helena Lucić Šego 60
IV Dora Jana Klarić UMAS, Split, Hrvatska Terezija Kusanović 60
V Hana Ilčić Muzička akademija, Zagreb, Hrvatska Tomislav Mužek 58.33
LAUREATI
KLAVIR Nevena Benzon GŠ Dr. fra Ivan Glibotić, Imotski, Hrvatska Jadranka Garin 58.67
GITARA Branimir Svalina GŠ Jakova Gotovca, Sinj, Hrvatska Goran Cetinić Koća 59.33
PJEVANJE Dora Jana Klarić UMAS, Split, Hrvatska Terezija Kusanović 60

Pobjednici natjecanja DA 2022