Ugrijavanje pred nastup

VIOLINA & VIOLA
DO Kaštela
Don Frane Bege 1

Violina & Viola

VIOLONČELO
GŠ Josipa Hatzea,
Trg Hrvatske bratske zajednice 3

Violončelo & Kontrabas

LIMENI DUHAČI
Nadbiskupijska gimnazija „Don Frane Bulić“
Zrinjsko-frankopanska 19

Limeni duhači

SAKSOFON 
GŠ Josipa Hatzea
Trg Hrvatske bratske zajednice 3

Saksofon

KLARINET
GŠ Josipa Hatzea
Ulica kralja Tomislava 6 (Stara škola)

Klarinet

FLAUTA
GŠ Josipa Hatzea
Ulica kralja Tomislava 6 (Stara škola)

Flauta

SOBE ZA VJEŽBANJE – SPLIT

Stara škola – Ulica kralja Tomislava 6
Stara škola će biti otvorena u nedjelju od 12.00 do 20.00. Sobu nije potrebno rezervirati.
Od ponedjeljka do četvrtka sobu za vježbanje možete rezervirati na e-mail ivanka.prusac@gmail.com

 

Discipline KLARINET i FLAUTA

INFO pult  se nalazi u Staroj školi:

  • prijava i preuzimanje knjižica na info pultu
  • sobe za ugrijavanje
  • objava rezultata natjecanja
  • podjela diploma 30 min nakon objave rezultata

Natjecanje se održava u Hrvatskom domu, Tončićeva 1

Flauta
Glazbeni salon Jakova Gotovca

Klarinet
Glazbeni salon Jakova Gotovca
Kategorije I – IV

Koncertna dvorana
Kategorije V i VI